Search
 • Mihail Florin Gavrila

Titlu de călătorie pentru cetățeni români minori cu vârsta sub 14 ani (valabil max 30 zile)

Titlul de călătorie se poate elibera numai de Consulatul Romaniei

Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Românieicetăţenilor români aflaţi în străinătatecare nu mai posedă un document de călătorie valabil (carte de identitate sau paşaport),numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară.


Beneficiază de titlu de călătorie cetăţenii români care nu mai deţin documente de călătorie româneşti valabile din următoarele motive:

 • expirare;

 • pierdere;

 • furt;

 • deteriorare;

 • distrugere;

 • nu au deţinut niciodată un document de identitate;

 • nu au deţinut niciodată un document de călătorie românesc (ex. minori născuţi în străinătate); 

    şi trebuie să călătorească urgent în România.

Titlul de călătorie nu conţine date biometrice (amprente digitale şi imaginea facială). Se preia semnătura electronică a titularului, cetăţean român, începând cu vârsta de 14 ani împliniţi în momentul depunerii cererii. Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la data intrării titularului în România (trecerii frontierei de stat). Valabilitatea titlului de călătorie NU se poate prelungi. În cazuri de expirare, pierdere, furt, deteriorare a titlului de călătorie, se poate solicita eliberarea unui nou document. Pentru a se întoarce în străinătate, cetăţenii români trebuie să obţină de la autorităţile din România un paşaport sau o carte de identitate, deoarece titlul de călătorie nu mai poate fi folosit. La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport simplu, solicitanţii predau titlul de călătorie expirat. Dacă solicitantul nu deţine un document de identitate sau de călătorie romanesc, pentru o corectă identificare a acestuia, se pot prezenta şi alte documente româneşti, cum ar fi:

 • certificate de stare civilă (naştere sau căsătorie);

 • permis de conducere;

 • livret militar;

 • certificate de dobândire/redobândire a cetăţeniei române;

 • atestaţii de clarificare a statutului juridic în raport cu statul român.

În cazul în care solicitantul nu poate prezenta niciun document de identitate sau de stare civilă românesc, este necesară identificarea persoanei în România. Operaţiunile de identificare se efectuează de către misiunea diplomatică/oficiul consular la care se solicită eliberarea titlului de călătorie şi nu se percep taxe consulare. În situaţia în care nu a fost posibilă stabilirea identităţii solicitantului, se eliberează un titlu de călătorie cu menţiunea ”Identitate incertă”, iar solicitantul va fi îndrumat să se deplaseze în România pentru clarificarea situaţiei. Dacă paşaportul anterior a fost pierdut sau furat, trebuie prezentate, în original: 

a) În caz de furt, adeverinţa din partea unităţii de poliţie din străinătate care să ateste declararea furtului însoţită de traducere în limba româna (după caz).  b) În caz de pierdere, declaraţia privind împrejurările pierderii paşaportului, care se va da la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular. c) Dacă paşaportul anterior a fost deteriorat, acesta trebuie să fie prezentat la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular.


Este necesar să consultaţi şi informaţiile consulare specifice postate pe pagina web a Consulatului la care sunteţi arondat. Puteţi accesa link-ul misiuni diplomatice ale României. Totodată, pentru informaţii consulare detaliate puteţi consulta link-ul informatiiconsulare.ro.

Documentele necesare pentru eliberarea unui titlu de călătorie pentru un minor născut în România sau în străinătate sunt următoarele:

 • certificatul de naştere românesc sau străin al minorului (certificatul de naştere eliberat de autorităţile străine trebuie supralegalizat/apostilat sau, în funcţie de statul emitent, poate fi scutit de orice formă de legalizare). Nu sunt valabile certificatele de naştere străine în care nu sunt menţionate numele părinţilor.

 • paşaportul anterior al minorului (dacă acesta există);

 • un document de identitate al minorului, cu fotografie, eliberat de autorităţile române (carte de identitate, cartea de identitate provizorie) (dacă sunteţi în posesia lui);

 • documente de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate;

 • hotărâre judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă sunteţi în posesia ei);

 • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă sunteţi în posesia ei);

 • hotărâre judecătorească in temeiul căreia părintele exercita singur autoritatea părinteasca rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă sunteţi în posesia ei);

 • certificat de deces al părintelui decedat (dacă sunteţi în posesia lui) pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor;

 • procură specială sau declaraţie privind acordul celuilalt părinte (dacă sunteţi în posesia ei), pentru cererile formulate de unul dintre părinţi;

 • procură specială (dacă sunteţi în posesia ei) pentru cererile formulate de o persoană împuternicită;Documentele justificative vor fi prezentate în original şi fotocopie.

Copiii născuţi în străinătate, care la naştere au cel puţin un părinte cetăţean român, sunt cetăţeni români. În vederea reîntoarcerii în străinătate a cetăţenilor români minori, născuţi în străinătate, care au obţinut titlurile de călătorie în baza unui certificat de naştere străin, trebuie efectuate demersurile pentru înscrierea/transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatului de naştere şi obţinerea unui certificat de naştere românesc, pe baza căruia va fi eliberat paşaportul cu care minorul va putea ieşi din ţară. Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt înscrise în registrele de stare civilă române. 

13 views

Recent Posts

See All

Avocat

În România, avocatul este persoana licențiată în știinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenționează să profeseze. După admiterea în

© 2016 by Mihail Florin Gavrila. Proudly created with Wix.com