Search
 • Mihail Florin Gavrila

Titlu de călătorie pentru cetățeni români majori (valabil max 30 zile)

Titlul de călătorie se poate elibera numai de Consulatul Romaniei


Titlul de călătorie este documentul care se eliberează de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Românieicetăţenilor români aflaţi în străinătatecare nu mai posedă un document de călătorie valabil (carte de identitate sau paşaport),numai pentru ca titularul să se întoarcă în ţară.


Beneficiază de titlu de călătorie cetăţenii români care nu mai deţin documente de călătorie româneşti valabile din următoarelemotive:

 • expirare;

 • pierdere;

 • furt;

 • deteriorare;

 • distrugere;

 • nu au deţinut niciodată un document de identitate;

 • călătorie românesc (ex. minori născuţi în străinătate);


şi trebuie să călătorească urgent în România.

Titlul de călătorienu conţine date biometrice(amprente digitale şi imaginea facială)). Se preia semnătura electronică a titularului, cetăţean român, începând cu vârsta de 14 ani împliniţi în momentul depunerii cererii.

Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de cel mult30 de zile.

Valabilitatea titlului de călătorieîncetează de drept la data intrării titularului în România(trecerii frontierei de stat).

Valabilitatea titlului de călătorieNUse poate prelungi. În cazuri de expirare, pierdere, furt, deteriorare a titlului de călătorie, se poate solicita eliberarea unui nou document.


Pentru a se întoarce în străinătate, cetăţenii românitrebuie să obţină de la autorităţile din România un paşaport sau o carte de identitate, deoarecetitlul de călătorie nu mai poate fi folosit.

La depunerea cererilor pentru eliberarea unui paşaport simplu, solicitanţii predau titlul de călătorie expirat.


Dacă solicitantulnu deţine un document de identitate sau de călătorie romanesc, pentru o corectă identificare a acestuia, se pot prezenta şialte documente româneşti, cum ar fi de exemplu:

 • certificate de stare civilă (naştere sau căsătorie);

 • permis de conducere;

 • livret militar;

 • certificate de dobândire/redobândire a cetăţeniei române;

 • atestaţii de clarificare a statutului juridic în raport cu statul român.


În cazul în care solicitantulnu poate prezenta niciun document de identitate/ sau de stare civilă românesc, estenecesară identificarea persoanei în România.


Operaţiunile de identificare se efectuează de către misiunea diplomatică/oficiul consular la care se solicită eliberarea titlului de călătorieşi nu se percep taxe consulare.


În situaţia în care nu a fost posibilă stabilirea identităţii solicitantului, se eliberează un titlu de călătorie având menţiunea”Identitate incertă”, iar solicitantul va fi îndrumat să se deplaseze în România pentru clarificarea situaţiei.


Dacă paşaportul anterior a fostpierdut sau furat, trebuie prezentate, în original:

a) În caz defurt, adeverinţa din partea unităţii de poliţie din străinătate care să ateste declararea furtului însoţită de traducere in limba româna (după caz),

b) În caz depierdere, declaraţia privind împrejurările pierderii paşaportului, care se va da la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular.

c) Dacă paşaportul anterior a fostdeteriorat, acesta trebuie să fie prezentat la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular.


Documentele necesare pentru eliberarea unui titlu de călătorie, pentrucetăţenii români majoricu domiciliul înRomânia sau în străinătatesunt următoarele:

 • un document de identitate cu fotografie, eliberat de autorităţile române (carte de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletin de identitate), daca acestea exista;

 • paşaportul anterior, dacă acesta există;

Dacă solicitantulnu deţine un document de identitate sau de călătorie românesc, pentru o corectă identificare a acestuia, se pot prezenta şialte documente româneşti, cum ar fi de exemplu:

 • certificate de stare civilă (naştere sau căsătorie);

 • permis de conducere;

 • livret militar;

 • certificate de dobândire/redobândire a cetăţeniei române;

 • atestaţii de clarificare a statutului juridic în raport cu statul roman.


Documentele justificative vor fi prezentate înoriginal sau fotocopie.


În cazul în care solicitantulnu posedă niciun document de identitate sau de stare civilă românesc, estenecesară identificarea persoanei în România.

3 views

Recent Posts

See All

Avocat

În România, avocatul este persoana licențiată în știinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenționează să profeseze. După admiterea în

© 2016 by Mihail Florin Gavrila. Proudly created with Wix.com